معالجه سردردهای کلاستر

cluster-headaches-treatment

سردردهای کلاستر به سختی معالجه پذیرند زیرا به سرعت و بدون خبر عارض می شود. درد غالبا قربانی را از خواب بیدار می کند و برای رفع حمله ها به سختی می توان کمک های لازم را به بیمار رسانید.خوشبختانه بسیاری از رنجورین را می توان بدون دارو معالجه کرد. تنفس اکسیژن با ماسکی که روی صورت قرار می گیرد. بهترین روش درمانی است و بر روی 70 الی 80 درصد بیماران کارایی دارد. برای آنکه این نوع معالجه موثر واقع شود مریض باید در هر دقیقه 5 تا 8 لیتر اکسیژن صد در صد را به مدت 15 دقیقه تنفس نماید. اکسیژن سبب انقباض رگهای خونی و اعصاب منتقل کننده درد می شود و همین امر ممکن است مدار جریان رگهای خونی اتساع یافته دردناک را قطع کند.

اکسیژن هم چنین تولید سروتونین را در مرکز سیستم عصبی تحریک می کند و کمک شایانی به بهبود بیمار می نماید. برای بکار بردن این روش درمانی نیاز به داشتن تانک اکسیژن در بالین بیمار است که البته امکان آن برای همه آسان نیست.

چنین گزارش شده که تمرین های ورزشی شدید (در پیشرس ترین آثار سردرد) از حمله های سردردهای کلاستر جلوگیری می کند. از طرفی بکار بردن فشار به شریان شقیقه در چهل درصد موارد بطور موقت موثر است. در حین حمله های درد از نوشیدن مشروبات الکلی اجتناب کنید (زیرا سبب باز شدن رگهای خونی می شود).

چنانچه روش های پیشنهادی بدون دارو رضایت بخش نبود داروهای ذیل از حمله های سرردهای کلاستر می کاهد و یا آن را دفع می کند.

سوماتوستائین، ارگوتامین، کوکائین هابدروکلرورید، لیدوکائین. قطرع دماغ لیدوکائین در هنگام حمله های سردرد روی چهار مورد از پنج مورد بیماران موثر است. داروهایی که بهترین و موثرترین اثر کنترل انقباض وریدی دارد شامل:

متی سرگاید، سیپروهپتادین، وراپامیل، کورتیکواستروید، پردنیزون و تری امسینولون. متی سرگاید: برای 70 درصد حمله های سردرد کوتاه مدت و اتفاقی موثر است اما روی سردردهای مزمن کارایی ندارد. استروئیدها نیز موثرند ولی برای کوتاه مدت لی تیوم کربونیت مکن است برای سردردهای مزمن موثر باشد.

در موارد جدی سردردهای مزمن کلاستر یک روش جدید جراحی بنام رادیو فرکانس trigeminal rhizotomy امکان پذیر است.

عمل جراحی بدین منظور انجام می گیرد که درد را در محلی که تحت تاثیر قرار گرفته از بین ببرند. ابتدا سوزنی در پنجمین عصب مغز وارد می کنند و امواجی کوتاه شبیه رادیو فرکانس بر آن می فرستند این امواج بافت های منتقل کننده عصب را می کشد و در مقابل درد بی حس باقی می مانند.

این عمل جراحی بسیار ظریف و دقیق است و باید توسط جراح اعصاب انجام پذیرد. 17 درصد از بیماران با انجام این جراحی موفقیت آمیز بهبود یافته اند. عمل جراحی فقط برای رنجورین دردهای مزمن ولی بندرت توصیه سده زیرا سبب بی حسی عضلات صورت می گردد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 6 آذر 1395 توسط