مختصری درباره سردرد هیجانی حاد و مزمن

landscape-1476963610-migraine

سردرد هیجانی (انقباض عضلانی) بر دو نوع است:

سردردهای ناشی از انقباض عضله به دو دسته طبقه بندی می شود: حاد و مزمن

در اثر یک حادثه مهم و تقریبا ناگهانی برای همه اقشار مردم رخ می دهد. اینگونه سردرد گاهی در مقابل استرس موقتی، خستگی و یا در اثر انقباض طولانی عضله ظاهر می شود. ممکن است یک بار و یا بیشتر در ماه رخ دهد و معمولا با خوردن داروهای مسکن به آسانی مرتفع می شود. این نوع سردرد ملایم و یا معتدل است. احساس درد مبهم و مثل اینکه یک نیرو به طور خیلی محکم سر را تحت فشار قرار می دهد. فقط عده قلیلی از مردم در مقابل آن مصون هستند. محل درد در جلوی سر، در اطراف، در بالای سر، در پشت سر و یا گردن به طور جدا و یا توام احساس می شود.

سردرد هیجانی مزمن:

سردرد طولانی تر و با داروی مسکن مرتفع نمی شود و برخلاف نوع حاد آن افراد مبتلا ناچارند در جستجوی کمک های پزشکی باشند.

اینگونه سردرد ممکن است برای روزها، هفته ها و گاهی ماهها بدون رهایی از درد ادامه یابد و بدون شک نشانه دلتنگی و پریشانی خاطر است. آمار نشانگر آنست که در حدود 30 درصد مبتلایان حداقل در روز یک بار سردرد می گیرند و حدود 20 درصد بطور دائم از آن رنج می برند. شدت و محل درد نیز مانند نوع حاد آن است. احساس درد مبهم و ماند نیرویی که در جلو، بالا و یا عقب سر و بعضی مواقع در دو طرف سر و گردن فشار وارد می آورد و سردرد عارض می شود و گاهی سردرد به حالت شک زدن احساس می شود.

بعضی مواقع در اثر جراحات وارده سطحی عصب اوکسیپیتال که در طرف گردن و پشت گوش قرار دارد معیوب می شود. هنگامی که این عصب آسیب دیده، قاعده جمجمه با حرکت و لمس شدن حساس می شود و حرکت گردن دردناک و محدود می شود. با عمل جراحی بسیار دقیق می توان فشار روی عصب را کاهش داد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آذر 1395 توسط