معالجه میگرن بدون استفاده از دارو

having-a-migraine

خود را تسلیم زندگی همراه با درد میگرن نکنید. اگرچه معالجه میگرنها کار آسانی نیست اما با روش های تجربه شده امید وجود دارد. حمله های میگرن قابل کنترل و می توان دفعات آن را کم کرد. با وجودی که احتمالا نمی شود به طور کامل از آن اجتناب کرد با پافشاری و مصر بودن بیمار پزشکی حاذق می توان حمله های میگرنی را کنترل و دفعات حمله را کمتر نمود. نظر به اینکه نوع حمله های میگرنی و فاکتورهای متراکم در هر دو مورد متفاوت است پس باید معالجه نیز در حد زیادی به طور فردی انجام شود. با توجه به شدت، دفعات حمله و نوع سردرد ممکن است شما مایل باشید بدون استفاده از دارو در جهت کنترل بیماری میگرن خود کوشش نمائید. به تجربه ثابت شده که عده ای از بیماران به تنهایی از طریق روش های استراحت درمانی (شل کردن عضلات) رژیم غذایی بدون استفاده از دارو تونسته اند میگرن خود را کنترل نمایند. بعضی از پزشکان با توصیه روش های بازدارنده به شما کمک می کنند تا بتوانید حمله های ناشی از هیجان و استرس را متوقف کنید. ممکن است شما بسیاری از روش های بدون استفاده از دارو را هماهنگ و یکجا بکار ببرید تا بتوانید بیماری خود را کنترل نمائید و اینگونه روش ها را جایگزین استفاده از دارو نمائید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آذر 1395 توسط