عقاید فکری مبتلایان به میگرن

health_migraine

تا سال 1930 محققین بر این عقیده بوده اند که رنجورین به سردرد میگرن اجبارا دارای عقاید و فکری بوده اند که همیشه از درون آنان را آزار می دهد. درباره کودکان مبتلا به میگرن نیز چنین گزارش شده که افرادی خجول و کناره گیر هستند. آنان در حالیکه افرادی جسور و بی باکند، همزمان افرادی مطیع هستند. و علت خلق و خوی غیظ آمیز آنها در اثر تضاد رفتاری و عجز آنان است. رنجورین به میگرن که بالغ هستند افرادی دقیق، پایبند اصول اخلاق جاه طلب و وانمود می کنند که مشغول کارهای بزرگ هستند. آنها هوشیار، مقاوم، سخت کوش و غالبا انعطاف پذیرند. این نوع شخصیت ها پایبند به یک زندگی منظم هستند. و بعضا افراد تکامل یافته را از رنجورین به میگرن می دانند.

به هر حال از آن پس تا سال 1980 از تحقیقات جدید چنین نتیجه گیری شده که دردکش های میگرنی دارای شخصیت های نرمال و در مقایسه با عموم مردم دچار بیماری عصبی بیشتر نیستند. بعضی دیگر از محققین مطالعات گذشته شخصیت های بیماران میگرن را زیر سوال برده و اشاره بر این امر دارند که بعضی از نشانه های اختصاصی که با میگرن ارتباط دارد (خشونت، سخت گیری، عصبانیت و نابخشودنی) ممکن است سبب عارضه بیماری میگرن شود و ارتباطی با شخصیت درونی آنان ندارد.

مواردی که به وسیله محققین گذشته انجام گرفته ممکن نیست نمایانگر همه بیماران میگرنی باشد زیرا فقط 50 درصد بیماران میگرنی تمایل دارند به پزشک مراجعه کنند. بنابراین اطلاعات جمع آوری شده درباره شخصیت رنجورین به میگرن فقط برای افرادی معتبر است که تمایل دارند با پزشک مشورت کنند و درباره بقیه بیماران میگرن کمتر صادق است.

در نهایت چنین نتیجه گیری می شود که نشانه های اختصاصی شخصیت در رابطه با سردرد میگرن تا این حد صادق است که اشخاص حساس به استرس بیشتر از خود واکنش نشان می دهند و در مقابل میگرن مستعد هستند.

از طرفی ارزیابی ظرفیت هر فردی در مقابل استرس کاملا متفاوت است و می بایست به حساب آورده شود. برای مثال: اگر دو نفر با چتر نجات خود را از هواپیما به خارج پرت کنند ممکن است هر یک با توجه به تحمل موقعیت های پر اضطرابی که دارند نسبت به یکدیگر دارای واکنش متفاوتی باشند. یکی از اینها با وحشت روبرو می شود و دیگری پریدن از هواپیما با چتر نجات را یک ورزش و تفریح می داند. به همین نحو ممکن است یک نفر در مقابل انجام کارهای روزانه پر فعالیت و پر دردسر خود ساکت و آرام باشد و دیرگی به طور کامل پر اضطراب و تحمل ناپذیر با آن مواجه شود و احتملا این شخص مبتلا به بیماری میگرن می گردد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آذر 1395 توسط