تاثیر شخصیت در میگرن

migraine-attacks

چه افرادی حداکثر حساسیت را نسبت به بیماری میگرن دارند وجود شخصیت میگرنی به وضوح مورد بحث بعضی از محافل است: در این عصر بسیاری از پزشکان معتقدند که صفات مشخصه شخصیت و استعداد بیولوژی سردرد دو عامل بارز و موثر بر یکدیگرند.سوالات امتحانی ذیل ممکن است به شما کمک کند تا به بعضی از صفات مشخه شخصیت خود که شما را بیشتر نسبت به بیماری میگرن حساس می کند آشنا شوید.

قبل از آنکه سوالات امتحانی ذیل را انجام دهید باید کاملا متوجه باشید که معنی کلمه شخصیت در این جا به طور ضعیفی به کار گرفته شده زیرا هنوز وجود رابطه ای بین نوع شخصیت و میگرن ثابت نشده است. ولی می توان گفت هر قدر شخص بیشتر به استرس حساس باشد شخصیت میگرنی او حساس تر است.

در بعضی از مردم داشتن همین صفات مشخصه شخصیت و یا حساس بودن با استرس ممکن است سبب ایجاد اولسرو یا دردهای شدید در عقب سر به جای سردرد شود.

وجود صفات مشخصه و استعدادهای ذکر شده در فهرست آزمایش امتحانی ذیل می تواند میزان حساسیت شما را نسبت به استرس زیاد کند. در حال حاضر اگر شما استعداد بیولوژی نسبت به سردردها را داشته باشید. استرس های مکرر ممکن است مشکل شما را شدیدتر کند. لطفا در مقابل هر جمله علامت + و یا – بگذارید.

1- آیا شما خود را حاکم بر یک زندگی می دانید که حتما باید در حد زیادی مرتب و منظم باشد؟ بله …. خیر ….

2- آیا شما نسبت به هر چیزی وسواس و یا اجبار دارید؟

3- آیا شما نسبت به چشم انداز عمومی زندگی سرسخت و کله شق هستید؟

4- آیا از تعویض یا تغییر هر چیزی منتفرید؟

5- آیا سعی می کنید کارهای زیادی را یکجا انجام دهید؟

6- آیا اغلب وقتها احساس خستگی می کنید؟

7- آیا ظرفیت شما زود پر شده و عصبانی می شوید؟

8- آیا آدم جاه طلب و میشه دلواپس عدم موفقیت هستید؟

9- آیا احساس عصبانیت را در خود فرو می برید؟

10- آیا همیشه سعی می کنید در جمیع جهات در حد کمال باشید؟

11- آیا نسبت به عقاید دیگران غیر قابل اغماض هستید؟

اگر جواب اکثر سوالات را مثبت جواب داده اید شما نسبت به دیگران در مقابل میگرن آدم حساسی هستید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آذر 1395 توسط