ارثی بودن بیماری میگرن

child-with-headache-against-black-background

بر طبق گزارش موسسه خیریه ملی سردرد در آمریکا انتقال بیماری بدین منوال است:

اگر پدر و مادر هر دو میگرن داشته باشند 75 درصد بچه ها مبتلا به بیماری می شوند. اگر فقط یکی از والدین میگرنی باشد انتقال بیماری تا 50 درصد کاهش می یابد و چنانچه یکی از اعقاب دور میگرن داشته باشد تا 20 درصد خطر مبتلا شدن به بیماری وجود دارد.

در آمریکا بیش از 18 میلیون از میگرن درد می کشند. حمله های سردرد بین متوسط تا کاملا شدید نوسان دارد. درد ممکن است به صورت دائم و یا موقت باشد و بعضی مواقع یک بار در هفته رخ می دهد. درد فقط در یک طرف سر ظاهر می شود و در عده کمی درد در دو طرف سر اصابت می کند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آذر 1395 توسط