مشخصه سردرد کلاستر یا خوشه ای

woman-in-blue-shirt-holding-her-head-with-her-eyes-closed

غالبا 90 درصد سردردهای کلاستر متوجه مردان است. درد بحدی شدید است که بیماران سر خود را به دیوار می کوبند و انتظار می رود دست به خودکشی بزنند. اکثر قربانیان سردردهای کلاستر سیگاریها هستند. دردهای کلاستر شبیه میگرن فقط در یک طرف سر عارض می شود. ممکن است درد فقط در اطراف یکی از چشمها باشد. شدت و نوع درد با سردرد میگرن تفاوت بسیار دارد. درد حالت سوزش دارد و یا بحدی شدید است که مانند مته کردن جمجمه است. دماغ متورم و در یک طرف صورت آب ریزش پیدا می کند. یکی از چشمه اشک آلود و خون گرفتگی پیدا می کند. سردردهای کلاستر در حدود 20 دقیقه طول می کشد و در طول روز چندین بار تکرار می شود. و هر روز چنین حالتی پیش می آید و برای هفته ها ادامه می یابد. سپس رنجورین ممکن است برای ماهها از سردرد راحت باشند و گاهی در طول سال سردرد ممکن است به سراغ آنها نیاید. در سردردهای کلاستر هیچگونه نشانه ای از فاز پیش اخطار وجود ندارد.

سردرد سیکل قاعدگی تا حدی شبیه سردردهای میگرنی است. در زنان این نوع سردردها در آغاز و یا بعد از تخمک گذاری رخ می دهد و در شروع یا در بین دوره قاعدگی از بین می رود. بروز منظم ماهیانه سردرد در بین بانوان از مهمترین نشانه سردرد دوران قاعدگی است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آذر 1395 توسط