مصرف مکمل های اسیدهای آمینه شاخه دار و خستگی

man-holding-abdomin

اصطلاح BCAAS به سه اسید آمینه ی ضروری لوسین، ایزولوسین، والین گفته می شود. بدن نمی تواند آنها را به طور مستقیم یا از طریق اسیدهای آمینه ی دیگر سنتز نماید لذا بایستی به وسیله ی وعده های غذایی تامین شوند. اسیدهای آمینه ی واحدهای ساختمانی پروتئین ها و بافت عضلانی می باشند همچنین پیش ساز تعداد زیادی از ملکول های دیگر از جمله هورمون ها، آنزیم ها، نوروترانسمیترها، اسیدهای نوکلئیک پلی آمینها و مونو آمینها هستند و در تنظیم فشار اسمزی و استحکام و پایداری غشای سلول نقش دارند. این اسیدهای امینه به عضلات در سنتز دیگر آمینو اسیدها برای تسهیل رشد عضلانی کمک می نمایند. همچنین به عضلات در جذب قند خون برای تولید انرژی کمک می نمایند. همچنین به عضلات در جذب قند خون برای تولید انرژی کمک می کنند بنابراین نقشی حیاتی در حفظ بافت عضلانی از طریق جلوگیری از تجزیه ی پروتئین های عضلانی حین ورزش افزایش کالری مصرفی حفظ عملکرد سیستم ایمنی، تنظیم متابولیک و حفظ توان و ظرفیت های اجرایی ورزشکار به عهده دارند. اسیدهای آمینه در بیشتر موارد از طریق انتقال فعال به داخل بافت های بدن منتقل می شوند که این امر نشان می هد حتی تغییرات نسبتا جزئی در غلظت پلاسمایی آنها در سطح بافتی منعکس خواهد شد. مقدار آزاد اسیدهای آمینه در پلاسما کم و نسبتا کم تغییر می کند لیکن چون جزء آزاد آنها خیلی فعال است تغییر جزئی در آن نیز می تواند موجب تغییرات مهم و بارزی در عملکرد فیزیولوژیک بعضی دستگاههای بدن نظیر دستگاه عصبی شود. BCAAS از این جهت که بهتر از دیگر آمینو اسیدها بوسیله ی عضله برای تولید انرژی استفاده می شوند و در صورتی که زیاد مصرف شوند به راحتی به اسیدهای آمینه ی دیگر و یا چربی تبدیل می شوند، بی نظیرند.

مصرف مخلوط مناسبی از این اسیدهای آمینه جهت حفظ نیتروژن اضافی به عنوان عاملی آنابولیک برای بازسازی و حفظ بافت عضلانی از طریق سنتز پروتئین و ساختارهای سلولی، مهیا کردن یک منبع انرژی برای افزایش قدرت و استقامت و در دسترس بودن پیش ساز نروترانسمیترهای مغزی برای فعال سازی مرکزی عضلات لازم و ضروری است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 4 آذر 1395 توسط