سلسله مراتب اختلال در خستگی محیطی

woman-hugging-her-knees-looking-out-window

بنابراین خستگی محیطی می تواند ناشی از اختلال در هر یک از این سلسله مراتب باشد ارتباط هر یک از این اجزا اعمال ارادی عضلانی ممکن است بر اثر یکی از دلایل زیر مختل یا قطع شود:

  • عوامل نرونی تاثیر خود را به صورت ناتوانی در فعال سازی تارهای عضلانی در محل های نظیر اتصال عصب- عضله، سارکولما (غشاء سلول عضلانی)، مجاری عرضی و شبکه ی سارکوپلاسمی آشکار می کنند که خود این ناتوانایی ها ممکن است به علت کاهش سنتز و رهاسازی استیل کولین، افزایش فعالیت، کاهش فعالیت یا حالت مهاری، افزایش استانه ی تحریک تار عضلانی رقابت برخی مواد غیر تحریکی با استیل کولین برای اتصال به گیرنده های موجود در غشای تار عضلانی، ترک پتاسیم از فضای داخل سلولی عضله ی در حال انقباض و کاهش پتانسیل غشا تا نصف مقدار استراحت و یا اختلال در ذخیره باشد.
  • در رابطه با عوامل انرژی زای انقباض عضلانی عقیده بر آن است که بروز خستگی می تواند ناشی از یک عدم تعادل ساده بین ATP مورد نیاز عضله و ظرفیت تولید ATP آن باشد. زیرا پل های ارتباطی ATP را مصرف کرده و ADP تولید می نمایند و تحت شرایط خاص ATP سریعتر از تولید آن مصرف می شود. با شروع فعالیت بدنی احتیاج به ATP افزایش می یابد و یک سرری واکنش های تولید ATP جهت پرسازی مجدد آن شروع به فعالیت می کنند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 3 آذر 1395 توسط