ضربه از پهلو و سرد کردن بدن

 

Man stretching

ضربه از پهلو

در حالی که دست راست زیر سر است و دست چپ در مقابل تنه ریلکس قرار دارد به پهلوی راست دراز بکشید. پاها را بر روی یکدیگر و به طور جزئی جلوتر از مفصل ران قرار دهید. پایی که بالاتر قرار گرفته است را به سمت بالا و پایین حرکت دهید پا را خم کرده و تنها را ثابت نگه دارید. تمرین مذکور را 6 مرتبه تکرار کنید. بچرخید و تمرین را بر روی پهلوی دیگر تکرار نمایید.

سرد کردن بدن

پس از انجام ورزش های تنه با انجام ورزش های کششی فصل یک تعادل را به بدن بازگردانید. به خصوص ورزش کشش گربه ای در حالت خمیده کشش عضلات چهار سر، کشش میمون، کشش شانه، کشش تنه به حالت ایستاده و خمیده به جلو را انجام دهید. در صورتی که در پشت تان احساس ناراحتی می کنید به جای ورزش ایستاده و خمیده به جلو تمرین کشش کمر ساپورت شده با دیوار را انجام دهید

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 2 آذر 1395 توسط