فرم صحیح بدن برای مادران جدید

girl-in-park-wearing-boots

مراقبت از نوزاد ممکن است باعث اثرات منفی بر روی کمر شود. در تمام طول روز بر روی میز تعویض پوشک خم می شوید کالسکه را هل می دهید نوزاد را بر روی صندلی ماشین می گذارید و بر می دارید و تلاش می کنید که کارهای خانه را به اتمام برسانید. همچنین در می یابید که به دلیل مشغول شدن و تمرکز بر روی نوزاد از آنچه در بدن خود روی می دهد غافل شده اید. اگر چه بدن یک راه برای ارتباط برقرار کردن با شما در زمانی که به آن توجه نشان نمی دهید دارد، درد!

صبر نکنید تا درد شما را برای تمرین الگوی خوب بدن تحریک کند. در این جا نکاتی برای پیشگیری از مشکلات کمر پس از زایمان آورده شده است:

از بغل کردن نوزاد شروع کنید. بهترین راه برای بغل کردن نوزاد نگه داشتن نوزاد در مرکز و نزدیک به بدن است. هیچ وقت نوزاد را بر روی پاها نگذارید زیرا باعث به هم خودن تعادل عضلات شده و به طور ناگهانی دچار مشکلاتی در ناحیه کمر می شوید. استفاده از کرییرهای نوزاد و آغوشی راه بسیار خوبی برای حفاظت از کمر بوده و در کنار آن دستها را برای انجام کارهای دیگر آزاد می کند.

زمان خرید کالسکه مطمئن شوید که می توانید بازوها را با زاویه 90 درجه نگه داشته و صحبح راه روید. می توانید در هنگام راه رفتن تنفس شکمی و تمرین کگل را نیز انجام دهید.

برای قرار دادن نوزاد داخل صندلی ماشین، بیرون از ماشین این کار را انجام ندهید. نوزاد را بغل کرده و مقابل صندلی کودک روی صندلی ماشین بنشینید. به همین حالت به سمت صندلی کودک برگردید و نوزاد را به خوبی داخل آن قرار دهید. زمان بیرون آوردن نوزاد داخل ماشین مقابل صندلی کودک بنشینید و او را برداشته با احتیاط از ماشین خارج کنید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 1 آذر 1395 توسط