نکاتی درباره هفته های اول پس از زایمان

baby-01

طی هفته های اول پس از بارداری با شرایط سازگار شوید.عادت کردن به نوزاد در روزهای اول پس از زایمان کمی اضطراب آور است به خصوص اگر سعی کنید که هر چیزی را به تنهایی انجام دهید.وقتی که تازه از زایمان برگشه اید بنابراین به بدن گوش کنید و کارهایی را که می توانید  راحتید انجام دهید. هیچ اشکالی ندارد از دوستان و بستگان بخواهید در تمیز کردن خانه، رختشویی یا خرید مواد غذایی به شما کمک کنند. انرژیتان را برای خود و نوزاد دارید.

نوزادان غیر قابل پیش بینی اند بنابراین ممکن است نتوانید به مقدار کافی بخوابید. حتی اگر به میزان کافی خوابیده باشید ممکن است به این دلیل که ساعت خواب شما تغییر کرده احساس خستگی کنید. سعی کنید در طول روز وقتی که نوزاد می خوابد شما هم کمی استراحت کرده و بخوابید. از همسرتان بخواهید یک بار در طول شب برای غذا دادن به نوزاد بیدار شود. در صورتی که به نوزاد شیر می دهید مقداری شیر از سینه خود بگیرید و در یخچال نگه دارید و زمانی که شیر دادن از سینه به خوبی انجام شد از همسرتان یا دیگر افراد بخواهید یک بار در طول شبانه روز با شیشه به نوزاد شیر بدهند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 1 آذر 1395 توسط