در هنگام زایمان روحیه مثبتی داشته باشید

positive-attitude

مربی با حمایت از شما می تواند به شما کمک کند در صورتی که نمی دانید بایستی چه کار کنید مربی می تواند به قرارگیری در وضعیت های مختلف کمکتان کند. مربی بایستی به نیازها و خواسته های شما گوش کند. همراهتان ممکن است برای شما مایعات و قطعات یخ فراهم کرده باشد یا ماساژ دهد. همراه بایستی از مناسب بودن مکان برای آرامش و زایمان اطمینان حاصل کند.خانم ها در این مرحله از زایمان نیز تجربه های متفاوتی دارند. کتی می گوید: در تمام زایمان هایم احسا سمی کردم همزمان کسی شکم و پشتم را به داخل فشار می دهد.

روبرتا می گوید: زایمان سومین فرزندم، پس از این که تمامی زایمان هایم طبیعی بودند دقیقا بهترین تجربه ام بود. درد داشتم اما بر روی تمرکزم کار می کرد. با خودم موسیقی آورده بودم. دوستم و شوهرم را در کنارم داشتم. راه می رفتم. خیلی بهتر بود آیا می توانم این کار را دوباره انجام دهم؟ فقط آرزو می کردم چیزهایی را که الان می دانم در طی اولین و دومین زایمانم می دانستم.

مری چنین می گوید: بعد از چهارمین فرزندم (الان 7 فرزند دارم) هیچ دردی نداشتم و قادر به انجچام هر کاری بودم. راه رفتن و ایستادن بهترین راه برای سرعت بخشیدن به فرایند زایمانم بود. فاز فعال فازی از زایمان بود که تقریبا پس از 7 سانتیمتر باز شدن دهانه رحم شروع شده و تا باز شدن کامل (10 سانتیمتر) و نازک شدن دهانه رحم یا از بین رفتن آن (100 درصد) ادامه می یابد. این کوتاه ترین فاز اما شدیدترین است و 15 دقیقه تا 1 ساعت طول می کشد و در دومین مرحله زایمان پایان می یابد. در این فاز انقباضات شدیدتر، قوی تر و حتی غیر قابل پیش بینی ممکن است اتفاق بیفتد. انقباضات هر 1 الی 2 دقیقه رخ می دهند و 60 الی 90 ثانیه طول می کشند این طور به نظر می رسد که حتی فاصله ای بین آنها وجود ندارد. به همین دلیل استراحت در فازهای اولیه بسیار حائز اهمیت اند.

معمولا اگر قادر باشید آرامش تان را حفظ کنید احسا سناراحتی نخواهید رد.  اگر چه در صورتی که قادر به حفظ آرامش نباشید ممکن است دمدمی مزاج، خسته و حساس شوید. خبر خوب آنکه بعدا به طور طبیعی همه چیز را فراموش کرده و اصلا حالاتی را که در این فاز داشته اید را به یاد نخواهید آورد.

مقاومت کنید. تقریبا در مرحله به دنیا آوردن هستید تمرکز کرده تمرینات ریلکسیشن را ادامه دهید و تمرین های تنفسی را انجام دهید. هر چه انقباضات شدیدتر باشند نیاز بیشتریب به تنفس عمی قدر طی آن خواهید داشت. تصور کنید که دهانه رحم مانند غنچه گلی باز می شود ناحیه شرمگاهی را در وضعیت راحت قرار دهید. نوزاد را تصور کنید که به سمت روشنایی تا انتهای کانال پایین می آید. وضعیت های مختلف را امتحان کنید. گاهی از این رو به آن رو شدن در این مرحله بسیار آرام کننده است.

این بخش سخت تریرن بخش برای همسرتان است. هیچ کس دوست ندارد فرد مورد علاقه اش را در ناراحتی ببیند. از او بخواهید متشاقانه به نیازهایتان گوش دهد و اطمینان حاصل کنید که آمادگی ارائه راهکارهایی برای راحتی شما را دارد زیرا در این زمان کمی بی قرار شده اید و ممکن است راهکارهای اولیه در این بخش جواب ندهند.

خانم ها حرف های زیادی برای گفتن درباره فاز انتقالی یا فشار فعال زایمان دارند. روبرتا می گوید: در زایمان سومم، بیشترین زمان سختی زایمان ام را به حالت نشسته و تکیه داده به تخت بودم. من به سمت پایین فشار وارد می کردم قوز کردن و چمباتمه زدن به نظر راحت و طبیعی می آمد. من فقط اجازه دادم نیروی جاذبه کارش را انجام دهد. کارن می گوید: در اولین مرحله هر پنج زایمانم، به سرعت به مرحله انتقال رسیدم. انقباضات شدید بودند انقباضات از رحم شروع شده و به سمت بالا و سراسر شکم مثل یک کمربند در حال تنگ شدن پخش می شد. خوشحالم که همسرم یک برگه تقلب از تمام کارهایی که می توانست باعث آرام کردن من شود با خود آورده بود. ماریا می گوید: هر زمان که مضطرب و گیج می شدم در جیبش دنبال کاغذ می گشت من پیشنهاد می کنم که همه همراهان یک برگه از کارهایی که می توانند انجام دهند با خود به اتاق زایمان بیاورند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 1 آذر 1395 توسط