تاثیر عوامل محیطی بر میزان درد زایمان

USA, Utah, Payson, Childbirth, close up of woman's face

حضور افراد در طی زایمان می تواند کمک کننده و یا مشکل زا باشد. ارتباط کلامی یا غیر کلامی، مراقبت، اقدامات امنیتی مسئولانه، میزان حمایت، درجه مشکلات استفاده از امکانات، سر و صدا، نور و درجه حرارت اتاق همگی بر تجربه زایمان تاثیر دارند. باز بودن محیط نیز از نظر فراهم بودن فضای کافی برای حرکت از جمله عوامل مهم است.

زمانی که افراد تنها باشند و منابع کافی برای کمک وجود نداشته باشد احساس تنهایی، بی پناهی و رنج به سراغشان می آید. اگر یک خانم ریشه و علت درد خود را درک کند (اتساع دهانه رحم و به دنیا آمدن نوزاد)، زایمان را اتفاقی بسیار مثبت دیده آن را دنبال می کند و بر درد به عنوان تجربه ای که زندگیش را تهدید نخواهد کرد غلبه می کند او درد را حس کرده اما از آن رنج نمی برد. این خانم ها پس از زایمان از خود تقدیر خواهند کرد.

زمانی که یک خانم از نظر فیزیکی راحت باشد فضای امنی برای زایمان داشته باشد افرادی برای حمایت از او در اطرافش باشند و روش های غلبه بر درد را بداند توانایی بیشتری در غلبه بر ناراحتی های زایمان خواهد داشت و با احساس قدرت زایمان را پشت سر خواهد گذاشت. در طول زایمان از برخی راه های طبیعی می توان برای کاهش درد استفاده کرد. بعدا در مورد آنها صحبت خواهد شد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 1 آذر 1395 توسط