برای درد زایمان و وضع حمل آماده شوید

woman-in-blue-hospital-gown-in-labor

پس از اجرای تمامی فعالیت ها مانند تکنیک های تنفس و ریلکسیشن، از نظر جسمی و روحی برای زایمان آماده خواهید بود. همان طور که یک کشتی گیر برای رویارویی با یک مسابقه آموزش می بیند هر چه برای مواجهه با مشکلات زایمان آماده تر باشید رویارویی با آن برایتان آسان تر خواهد بود.

اثبات این مسئله که با انجام ورزش در دوران بارداری، زایمان تسهیل می شود، کار دشواری است. متغیرهای بسیاری وجود دارند که ورزش کردن و زایمان را تحت تاثیر قرار می دهند. در عین حال شواهدی مبنی بر این امر وجود دارند که زنان آماده بسیار بهتر از کسانی که از نظر فیزیکی یا روحی آماده نیستند از پس زایمان بر می آیند.

زایمان کار دشواری است. اما با قوی، ورزیده و علاقمند بودن به آن می توان تجربه ای غنی و نتیجه بخش داشت.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 30 آبان 1395 توسط