جنبه های مثبت اپی زیاتومی

woman-in-hospital-bed-lying-on-her-side

اپی زیاتومی، ایجاد نوعی برش  اشکافت در ناحیه پرینیوم فرد باردار توسط پزشک برای گسترش کانال تولد کودک است. پرینیوم به ناحیه پوستی مابین مهبل (کانال تولد) و مقعد گفته می شود. اپی زیاتومی در 60 درصد زایمان های آمریکا استفاده می شود.

بسیاری از پزشکان معتقدند که اپی زیاتومی از پارگی پوست و پوشش مهبل در طی تولد جلوگیری می کند. عقیده بر این است که شکاف کوچک و دقیق آسان تر ترمیم می یابد و زمان کمتری را برای التیام نسبت به پارگی طبیعی پوست نیازمند است. اغلب زنانی که اپی زیاتومی برایشان انجام می شود بانوانی ا ند که برای  اولین بار باردار شده اند بچه های بزرگی دارند و یا کودکشان از ناحیه باسن به دنیا می آیند.

در حدود اواسط دهه 1900 بیهوشی روشی رایج برای زایمان بانوانی محسوب می شد که در به دنیا آوردن کودکشان ناتوان بودند. در بسیاری از زایمان ها فورسپس به عنوان وسیله ای برای بیرون کشیدن کودک به بیرون از بدن مادر استفاده می شد. اپی زیوتمی نیز روشی متداول برای جلوگیری از پارگی پرینیوم در طی زایمان از طریق فورسپس محسوب می شود. متاسفانه شکاف اپی زیوتمی ممکن است سبب خونریزی اضافه و یا پارگی در مقعد گردد. چنانچه زایمان هایی که با اپی زیوتمی همراه بوده است به دلیل مشکلات ذکر شده در دهه 70 مورد نکوهش و انتقاد بسیاری از مردم واقع شد.

برای بانوانی که می خواهند زایمان شان با اپی زیاتومی همراه نباشد توصیه می شود در 6 هفته پایانی بارداری روزانه ناحیه پرینیوم را ماساژ دهند. در حالی که ماساژ پرینیال ممکن است به جلوگیری از اپی زیاتومی کمک نماید اما این مورد را تضمین نمی کند. البته به پزشکان زمان بیشتری را برای  ایجاد شکاف مناسب تر خواهد داد.

بسیاری از امور انجام یک اپی زیاتومی را الزامی می سازد. احساستان را راجع به اپی زیوتمی با پزشک تان در میان بگذارید. تصمیم نهایی در مورد انجام اپی زیوتمی و یا انجام ندادن آن در طی مراحل زایمان می تواند در داشتن تجربه ای بهتر یاری تان کند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 30 آبان 1395 توسط