تمرین ورزشی با صندلی در دوران حاملگی

woman-sitting-in-chair-with-hand-against-head

حال که در سه ماهه سوم بارداری قرار دارید ممکن است برای اجرای برخی تمرینات احساس راحتی نداشته باشید. بسیاری از بانوان در سه ماهه پایانی بارداری با مشکلاتی هنگام نشستن بر روی زمین مواجه اند. همچنین مسئله افزایش وزن و سایز کودک ممکن است با توانایی شما در اجرای تمرینات مشخص مرتبط باشد. استفاده از صندلی زمانی که تمرین می کنید کمک می کند تا بدون وارد شدن فشار اضافی بر بدن  احساس بهتری داشته باشید.

زمانی که می نشینم کمرم درد می گیرد. چه تمریناتی کمک می کند تا احساس بهتری داشته باشم؟

پاسخ:

زمانی که عضلات شکم خسته می شود این خستگی کمر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. زمانی که می نشینید از یک صندلی برای ساپورت کامل کمر کمک بگیرید و یا به دیوار تکیه دهید. برای تسکین کمردرد می توانید این تمرینات را اجرا کنید:

  • برای اجرای کشش گربه ای بر روی صندلی بنشینید. با انجام بازدم، لگن خاصره را به سمت مقابل شیب داده و کمر را گرد کنید.
  • برای اجرای کشش ران، دو زانو بنشینید و کف پاها را کنار یکدیگر بگذارید. در حالی که کمر در حالت کشیده قرار دارد، دستها را به سمت پاها هدایت کنید تا کشش را در ران ها احساس نمایید و زمانی که دیگر نمی توانید تمرین را ادامه دهید آن را متوقف کنید. طی 3 تا 5 تنفس موقعیت را حفظ کنید و سپس به آرامی ستون فقرات، شانه ها و سر را به موقعیت اولیه بازگردانید.
  • برای اجرای کشش حلقه در حالی که دستها را به سمت مقابل هدایت می کنید به تنفس نرمال ادامه دهید تلاش کنید تا پاشنه ای پا بر روی زمین قرار گیرند وضعیت ذکر شده را در طی 3 تا 5 تنفس نگه دارید.
  • تلاش کنید تا تمرین اسکوات را اجرا کنید. وضعیت ذکر شده را در طی 3 تا 5 تنفس نگه دارید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 30 آبان 1395 توسط