آگاهی از زایمان زودرس

fetus-against-black-background

زایمان زودرس، زایمانی است که سه هفته زودتر رخ می دهد. انقباضات رحم شروع شده و باعث می شود دهانه رحم زودتر از معمول باز شود. این امر منجر به دنیا آمدن نوزادی زودرس می شود.

حدس این که خانمی در معرض زایمان زودرس است دشوار است مگر این که قبلا آن را تجربه کرده باشد. این امر برای هر کسی ممکن است اتفاق بیفتد. تحقیقات اخیر نشان می دهند که کم آبی بدن مادر عفونت های لوله های ادراری و ایستادن های طولانی بدون حرکت، باعث زایمان زودرس در زمان بارداری می شوند. زمانی که دوقلو، سه قلو و یا بیشتر باردارید بیشتر در معرض این خطر قرار دارید. علاوه بر مصرف آب کافی انجام حرکات جانبی و پیگیری علائم عفونت بهترین راه جلوگیری از زایمان نوزاد نارس، دقت به علائم هشدار دهنده است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 30 آبان 1395 توسط