چرخش لگن و تنه در دوران بارداری

pregnant-woman-exercise2

در حالی که بر روی توپ آمادگی جسمانی نشسته اید به آرامی ران ها را به جلو، عقب و پهلوها حرکت دهید سپس به طرفین بچرخید.این تمرین بر عضلات مورب تنه تمرکز دارد. در حالی که دستها را در سطح شانه بالا آورده اید و مچ دستها به طور جزئی پایین تر است روی توپ بنشینید. با انجام بازدم به سمت راست بچرخید. با انجام دم به مرکز بازگردید. این عمل را به سمت چپ نیز انجام دهید. تمرین ذکر شده را در مجموع 16 بار (8 بار در هر ست) تکرار کنید استراحت کنید و در صورت توانایی تمرین را یک ست دیگر نیز تکرار نمایید.

تعادل یک پا

در وضعیتی درست و مناسب روی توپ بنشینید. در حالی که پاشنه روی زمین قرار دارد پای راست را به سمت جلو بکشید و دستها را تا حد شانه ها بالا آورید. پاشنه پای راست را از زمین جدا کنید و در طول 3 تا 5 تنفس در این موقعیت نگه دارید. استراحت کرده و تمرین را در سمت دیگر تکرار نمایید.

تعادل یک پا با چرخش تنه

تمرین را در موقعیتی مشابه با تمرین قبل شروع کنید. پای راست می تواند روی زمین و یا در فاصله ای جزئی با سطح قرارداشته باشد. با انجام بازدم از ناحیه تنه به سمت راست بچرخید و در این موقعیت به مدت 3 تا 5 تنفس باقی بمانید. در زمان انجم دم به مرکز بازگردید و استراحت کنید تمرین را در سمت دیگر نیز تکرار نمایید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 30 آبان 1395 توسط