تاثیر سرود مدیتیشن

woman-in-red-with-scarf-doing-meditation

این شعر را چندین بار بخوانید و به احساسی که در شما به وجود می آورد توجه کنید.

انوار خورشید زمانی طولانی بر شما می تابد

عشق سراسر وجودتان را احاطه کرده

و نوری خالص در وجودتان

شما را در مسیرتان هدایت می کند.

تمرینات مدیتیشن

به طور کل به هر میزان که برای انجام تمرینات مدیتیشن زمان صرف نمایید آرامش بیشتری را نسبت به زمانی که به هیچ وجه به مدیتیشن نپرداخته اید کسب می کنید. با 5 دقیقه تمرین در روز شروع کنید. به تدریج ممکن است بخواهید زمان فعالیت را به 20 تا 30 دقیقه یک یا دو بار در روز افزایش دهید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 29 آبان 1395 توسط