کشش های روزانه در دوران حاملگی

three-people-stretching-and-exercising-near-trees

تمرینات تنه بهترین تمرینات برای ادامه ورزش در دوران بارداری محسوب می شوند. به هر حال بعد از سه ماهه اول باردای از انجام تمریناتی که نیازمند دراز کشیدن به پشت هستند و یا شانه ها را به پایین تر از مفاصل ران هدایت می نمایند دوری کنید.

برای کسب بهترین نتایج، تمرینات قدرتی باید حداقل 2 بار در هفته و یا بیشتر  انجام شوند. تمرینات کششی را نیز هر زمانی که برایتان امکان پذیر است اجرا کنید. ایده آل است ترتیب انجام تمرینات به صورتی باشد که ابتدا به تقویت عضلات بپردازید و سپس با تمرینات کششی مختصش آن را دنبال نمایید.

اولا بیاموزید معمولا هر روز تمرینات کششی را اجرا کنید. سپس شروع کنید و هر روز یا حداقل دو بار در هفته تمرینات قدرتی را با این تمرینات تلفیق نمایید. برای راحتی شما بعد از هر تمرین قدرتی تمرینات کششی اختصاصی آن لیست شده اند. به یاد داشته باشید در هنگام اجرای همه تمرینات به بدن توجه کنید و بر طبق آن تمرینات را اصلاح نمایید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 29 آبان 1395 توسط