ریتمی طبیعی به تنفس بدهید

respirat-pe-nas

همان طور که هر شخص اثر انگشت متفاوتی دارد. الگوهای تنفسی در اشخاص مختلف متفاوت است. بدون این که صحبت کنید، بنشینید و به تنفس تان توجه کنید. حال بر روی بالا رفتن ستون فقرات، رها سازی شانه ها به پشت و کشیده بودن گردن متمرکز نمایید. تصور کنید توده ای انرژی از انتهای ستون فقرات به سمت سر و سپس به سمت سقف بالا می آید. در حال انجام دم به انبساط پهلوها توجه کنید. آرام و عمیق تنفسی دیافراگمی انجام دهید در طی 2 شماره هوا را به ریه ها وارد کرده و در طی 2 شماره هوا را از ریه ها خارج نمایید. بین دم و بازدم مکثی کنید و همچنین بین دم و بازدم بعد. این تمرین را در طی 5 چرخه تنفسی ادامه دهید. اگر می توانید دم و بازدم را تا 4 و یا 5 شماره افزایش دهید. توجه کنید که طول دم و بازدم با هم برابر باشند. احساس صحیح را در مورد خودتان بیابید. ریتم تنفسی را که با آن احساس راحتی می کنید بیابید و به تنفس تان ادامه دهید. توجه کنید عمق و ریتم تنفس دیافراگمی در شما چه حسی ایجاد می نماید. این چرخه تنفسی را 5 تا 10 نوبت تکرار کنید.

تنفس دیافراگمی آرامش دهنده ذهن و بدن است. همچنین جریان خون ارگان های داخلی را بهبود بخشیده و عضلات شکم را هماهنگ و تقویت می نماید. بیشتر به تنفس دیافراگمی بپردازید چنانچه این نوع تنفس را هر روز اجرا کنید و از مزایای آن بهره مند شوید راحت تر خواهید بود. این روش تنفسی به شما در طی زایمان و وضع حمل نیز کمک خواهد نمود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 27 آبان 1395 توسط