عضلات قفسه سینه و پشت را فعال کنید

Woman breathe fresh air

ریه ها در قفسه سینه فضایی را اشغال می کنند و توسط دنده ها و ستون فقرات احاطه می شوند. زمانی که تنفس شکمی پسیو انجام می دهید از عضلات شکم برای تحریک تنفس دیافراگمی استفاده کنید همچنین به ریلکس کردن عضلات قفسه سینه و ستون فقرات برای ایجاد تنفسی عمیق تر بیندیشید.

سه بعدی تنفس کنید. دستها را بر روی دو قسمت از قفسه سینه قرار دهید. در حال انجام دم گسترش قفسه سینه را حس کرده و با انجام بازدم احساس کنید قفسه سینه ریلکس می شود. این تمرین را دو بار تکرار نمایید. سپس دتها را در دو طرف پایین کمر قرار دهید. توجه نمایید که با انجام دم عضلات کمر کشیده شود و با  انجام بازدم منقبض شوند. اکنون دستها را شل کرده دو نفس عمیق بکشید. به انبساط و ریلکسیشن بالاتنه توج کنید. در ادامه تمرین فوق را در موقعیتی متفاوت اجرا کنید.

به راحتی بنشینید. به تنفس تان و انجام دم و بازدم توجه نمایید. به سرعت و عمق تنفس تان بدون ایجاد تغییری در آن توجه نمایید. در شکم تنفس کنید و در عین حال به بی حرکتی قفسه سینه نگاه کنید. حال به پایین کمر توجه کنید. دقت کنید که چطور با ورود هوا به ریه کمر بالا آمده و کشیده می شود و با خروج هوا از ریه کمر پایین آمده و منقبض می شود. تمرکز کنید تا با انجام هر دم کمر را از تنش رها سازید. سپس مشاهده کنید که چگونه عضلات قفسه سینه با هر دم منبسط می شوند و با هر بازدم انقباض می یابند. تلاش کنید تا برای انجام تنفسی عمیق عضلات را ریلکس نمایید. این وضعیت را طی 5 چرخه تنفسی تکرار کنید تمام حرکات و عمق تنفس تان را تحت نظر قرار دهید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 27 آبان 1395 توسط