نشستن با چرخش ستون فقرات

human-spinal-column-lumbar

به راحتی بر روی یک صندلی و یا بر روی زمین بنشینید. عضلات شکم را منقبض نمایید و کمر را کشیده نگه دارید پشت تان را به صندلی تکیه ندهید. دستها را بالای سر بکشید و در حالی که کف دستها را بر روی یکدیگر قرار داده اید شست ها را در یکدیگر قلاب نمایید.

دستها را به گوش ها بفشارید در غیر این صورت سر را تا جایی بالا آورید تا مابین دستها قرار گیرد. باید کشش را از مفصل ران تا بالاترین نقطه در انگشت احساس کنید.

حال دستها را به سمت دو پهلو و در سطح شانه ها باز کنید و در عین حال تنه را به سمت راست بچرخانید. در طی 3 تا 5 تنفس عمیق این تمرین را ادامه دهید. تنه را به موقعیت اولیه بازگردانید و دستها را به سمت بالای سر حرکت دهید. سپس دستها را بر روی ران ها قرار دهید و استراحت کنید. بار دیگر کف دستها را بر روی یکدیگر قرار داده و به بالای سر حرکت دهید. دستها را به سمت خارج و هم سطح شانه ها باز کنید و تنه را به سمت چپ بچرخانید. موقعیت ذکر شده را در طی 3 تا 5 تنفس نگه داشته و سپس به موقعیت اولیه باز گردید. تمرین را در هر سمت تکرار کرده و دستها را در فاصله حرکت از سمتی به سمت دیگر استراحت دهید. چنانچه در هر کدام از شانه ها مشکلی را احساس کردید وقتی دستها را تا کنار گوش ها بالا آوردید آنها را به صورت موازی در هر سمت نگه دارید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 25 آبان 1395 توسط