دوران بارداری و درد مچ دست در زمان ورزش

a-woman-is-holding-a-painful-wrist

زمانی که در موقعیت صندلی روی دست و پا تمرین می کنم مچ دستهایم درد می گیرد برای اصلاح حرکت چه چیزی را پیشنهاد می کنید.

پاسخ: حساسیت مچ دست در طی دوران بارداری به علت افزایش مایع میان بافتی متداول است. برخی از بانوان این حساسیت را فقط در مچ دستهایشان احساس می کنند برای کاهش احساس ناراحتی در مچ دستها، دستها را مشت کنید و به جای اینکه کف دستها را بر روی زمین قرار دهید پشت دستها را بر روی زمین بگذارید. همچنین برای اصلاح تمرین فوق می توانید ساق دستها را بر روی زمین قرار دهید.

: زمانی که در موقعیت صندلی روی دست و پا تمرین می کنم مچ دستهایم درد می گیرد برای اصلاح حرکت چه چیزی را پیشنهاد می کنید.

پاسخ: حساسیت مچ دست در طی دوران بارداری به علت افزایش مایع میان بافتی متداول است. برخی از بانوان این حساسیت را فقط در مچ دستهایشان احساس می کنند برای کاهش احساس ناراحتی در مچ دستها، دستها را مشت کنید و به جای اینکه کف دستها را بر روی زمین قرار دهید پشت دستها را بر روی زمین بگذارید. همچنین برای اصلاح تمرین فوق می توانید ساق دستها را بر روی زمین قرار دهید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 26 آبان 1395 توسط