نکاتی درباره تقویت عضلات تنه در دوران بارداری

a-pregnant-woman-lying-in-bed

تنه، قسمت مرکزی بدن است و شامل تمام عضلات ساپورت کننده ستون فقرات می باشد. پایایی، ظرفیت بدن برای بازگشت به وضعیت تعادل است. عضلات عمقی ستون فقرات و شکم از طریق واکنش سریع به تغییرات حرکتی و ارائه اولین پاسخ برای ایجاد تعادل در ستون فقرات آن را حمایت می کند. این بدان معنی است که حرکت به واسطه حمایت تنه صورت می پذیرد. هنگامی که عضلات تنه به طور موثر کار می کنند فیبرهای عضلات عمقی به طور خودکار برای تثبیت بدن به کار گرفته می شوند.

متاسفانه فشارهای مکرر و عضلات ضعیف شکم سبب می شوند الگوهای حرکتی بدن برای محافطت از عضلات آسیب دیده پرورش یابند که به جای تحریک عضلات عمقی که موجب پایایی ستون فقرات می شوند سیستم عصبی برای جبران، عضلات سطحی را به کار می گیرد. که ممکن است به تنش عضلانی و ضعیف شدن بالاتنه منجر گردد.

برای تغییر این الگو، شخص نیازمند افزایش آگاهی از حرکات بدن و حرکت آگاهانه و آرام ستون فقرات است که سبب فعال سازی مراکز حرکتی مغز گشته و به بازپروری عضلات عمقی برای دادن پاسخ های نخستین ایجاد پایایی تنه کمک می کند.

در طی بارداری، وزن رحم افزایش یافته و سبب می شود ستون فقرات هر روز بار بیشتری را متحمل شود. کشش لگن خاصره منجر به خطر آسیب ستون فقرات و ضعف بیشتر عضلات تنه می شود. ایجاد پایایی تنه قبل، در طی و پس از بارداری برای جلوگیری از صدمات کمر و بهبود عملکرد فرد کاملا ضروری است.

تقویت عضلات حمایت کننده تنه پیش از بارداری به دلیل کشش عضلات شکم در طی بارداری اهمیت ویژه ای دارند و دلیل مستحکمی که بتوانید عضله کشیده شده را به طور موثری تقویت نمایید وجود ندارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 24 آبان 1395 توسط