نکات مثبت زندگی را پررنگ کنید

people_children_smiling_baby_032851_1

وقتی در مورد استرس خود فکر می کنید اغلب در پی روش های حذف یا حداقل کم کردن نکات منفی در زندگی تان هستید. اگر از بسیاری از این فشارها و مسائل ناراحت کنده رها شوید زندگی تان بسیار کم استرس تر خواهد بود. اما ایجاد نوعی سبک زندگی که واقعا در مقابل استرس مقاوم باشد نه تنها به معنای حذف نکات منفی، بلکه یافتن و ایجاد منابع مثبت و رضایت و لذت است که نکات منفی ای را جبران می کند که نمی توانید حذف کنید.

زندگی کنید:

یکی از کلیدهای ایجاد نوعی زندگی مقاوم در برابر استرس آن است که زندگی یک بُعدی نداشته باشید. یعنی آنکه سبک زندگی خود را بررسی نیم و ببینیم چه چیزی در آن کم است. بررسی کنید آیا سبک زندگی شما تاثیرات استرس را کم می کند تا شما را در مقابل تاثیرات منفی آن مقاوم نماید یا خیر.

ارتباط با دیگران:

وقتی کسانی در زندگی تان باشند که بتوانید با آن ها حرف بزنید به آن ها شکایت کنید و با آن ها بخندید یعنی آنکه کسانی را دارید که استرس تان را کم می کنند. ارتباط با اعضای خانواده و دوستان یکی از روش های مهم تری است که می تواند شما را از استرس رها کرده و توانایی سازش را در شما تقویت کند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 23 آبان 1395 توسط