خلوتگاه داخلی برای کاهش استرس

stress-management

سعی کنید فضایی را درون خانه ایجاد کنید که واقعا دوست دارید اوقاتی را در آن سپری کنید. حداقل یک اتاق یا محل آرامش بخش داشته باشید که از نظر عاطفی دلپذیر باشد. گوشه ی خصوصی شما می تواند هر جایی باشد.

جایی که می توانید دری را ببندید و احساس کنید از همه چیز پنهان شده اید جایی که احساس می کنید تعجیل ندارید و د آن جر و بحثی نیست. این محل خلوتگاه شماست فضایی درون یک فضای دیگر که وقتی دنیای بیرون چندان پذیرا نیست به آن پناه می برید فضایی که می توانید بنشینید مطلبی بخوانید بنویسید تفکر، مراقبه، یا تنها رویا پردازی کنید. این فضا را به عنوان جایی که نگران نمی شوید قبض ها را نمی پردازید، به تلفن پاسخ نمی دهید یا هیچ کار دیگری که بتواند حتی به میزان کمی سطح استرس تان را بالا ببرد انجام نمی دهید ایجاد کنید. امتیازات داشتن یک پناهگاه آرام بسیار زیاد است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 23 آبان 1395 توسط