یک نکته آموزنده درباره کنترل مدیریت استرس

stress-management

گاهی موقعیتی که در آن قرار دارید شما را زندانی آن لحظه می کند. نمی توانید فرار کنید باید در جایی که هستید بمانید و از آن بدتر وقتی آنجا هستید کار چندانی از دست تان بر نمی آید. شاید در صف فروشگاه ایستاده اید. چرا از این موقعیت ها بهره مند نشوید و آن ها را تبدیل به فرصت هایی برای افزودن مدیریت استرس بر زندگی تان نکنید؟ مشغول تنفس همراه با آرامش، مراقبه، یک وانهادگی سریع، تخیل، گفتگوی ذهنی تطبیقی یا هر یک از دیگر موارد استرس زدایی که آموخته اید شوید. بسیاری از روش های مدیریت استرس در این فصل ها خوب کار می کنند. حتی اگر یکی دو دقیقه فرصت داشته باشید.

به یاد آوردن انگیزه ها و نشانه هایتان:

در زندگی، گاهی اوقات به کمی یادآوری نیاز دارید. به کسی یا چیزی نیاز دارید تا تلنگری در مورد انجام کارها به شما بزند. در دوران کودکی این نقش احتمالا به عهده ی والدین بود. اما این روزها شاید متوجه شوید که خودتان مجبورید به خود یادآوری کنید. این بخش چند روش ارائه می کند که می توانید در مورد استفاده از ابزارهای جدید مدیریت استرس خود به خودتان یادآوری کنید. تنها کاری که باید انجام دهید آن است که انگیزه ها و نشانه های استرس خود را به کار برید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 23 آبان 1395 توسط