دو جنبه بسیار استرس زای شغلی

stressed-woman-in-white-with-hands-on-her-head

محققی به نام رابرت کاراسک و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به این نتیجه رسیدند که دو جنبه ی بسیار استرس زای شغلی از این قرارند:

  1. فشار زیاد برای انجام کارها: ضرب الاجل های فشرده، منابع محدود، میزان تولید، پیامدهای شدید برای عدم موفقیت در رسیدن به اهداف مدیریت (یک یا چند مورد از این موارد می تواند منجر به محیط کاری بسیار پر فشار شود).
  2. نداشتن کنترل بر روند کاری. استرس اغلب هنگامی ایجاد می شود که داده های کمی در مورد نحوه ی انجام کار داشته باشید.
  3. چه چیزی را می توانید تغییر دهید؟

    مسبب های استرس خود را در محل کار مشخص کنید و سپس از خود بپرسید تا چه حد می توانم تاثیر این استرس را کم کنم یا از بین ببرم. در برخی موارد شما توانایی حذف برخی از منابع استرس شغلی خود را ندارید: کنار آمدن با مدیران جدید کمی تلاش می خواهد و درخواست افزایش حقوق پس از آنکه شرکت اعلام می کند طرح هایی برای تعدیل نیرو دارد شاید خیلی مناسب نباشد.

    اما آنچه می توانید تغییر دهید شما هستید. شما می توانید استرس خود را مدیریت و پیامدهای آن را با به کارگیری ایده هایی که در این بخش ارائه شده کاهش دهید.

    این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 22 آبان 1395 توسط