شناخت آنچه سبب استرس کاری شما می شود

 

group-of-people-at-table

بسیار خوب، شما در محل کار استرس دارید یکی از گام های اصلی در مدیریت استرس کاری، شناخت ریشه های استرس تان است. تنها از بین موارد زیر نکاتی را که احساس می کنید منبع استرس شماست علامت بزنید.

فشار کاری (کار بیش از حد زیاد)

نبود کار کافی (کار بیش از حد کم)

مسئولیت بیش از حد زیاد

مسئولیت بیش از حد کم

عدم رضایت از نقش و وظایف فعلی

محیط کار نامناسب (سر و صدا، انزوا، خطر و…)

ساعت های کاری طولانی

عدم دریافت بازخورد یا درک نشدن

امنیت شغلی

درآمد ناکافی

سفرهای زیاد

امکان پیشرفت محدود

تعصبات جنسی، قومی یا مذهبی

مشکلاتی با رئیس یا مدیر

مشکلاتی با مشتریان

مشکلات با همکاران یا کارکنان

سیاست های اداری

مسیر رفت و آمد طاقت فرسا

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 22 آبان 1395 توسط