ده علامتی که نشان می دهند در محل کار استرس دارید

man-unhappy-at-work

برخی از مردم بر اثر آدرنالین ناشی از شیرجه رفتن در چالش هایی که در محل کار مواجه می شوند رشد می کنند اما شما شبیه سازی نمی کنید و در عوض، غرق می شود واسترس کاری می تواند مشکل شما باشد.

ببینید آیا نشانه های استرس کاری را تشخیص می دهید؟ (نشانه هایی را که شما در محل کارتان توصیف می کنید، علامت بزنید)

اغلب زود خشم هستید.

به سختی تمرکز می کنید.

خسته هستید.

تا حد زیادی شوخ طبعی خود را از دست داده اید.

بیش از گذشته درگیر بحث و جدل می شوید.

بازدهی کاریتان کم شده است.

بیشتر بیمار می شوید.

صبح روزهای کاری بیرون آمدن از رختخواب بسیار سخت است.

علاقه ی کمتری به زندگی خارج از محل کار دارید.

در تحقیقی که توسط شرکت ملی امنیت زندگی شمال غرب آمریکا صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که کارگران امروزه نسبت به 20 سال قبل شغل هایشان را پر استرس می دانند. این تحقیق همچنین به این نتیجه رسید که حدود یک سوم پاسخ دهندگان به طوری جدی به رها کردن شغل شان فکر می کند زیرا آن ها احساس می کنند شغل هایشان بیش از حد استرس زا هستند. حدود یک هفتم کارگران در واقع برای فرار از استرس، کار را ترک کردند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 22 آبان 1395 توسط