تحقق ارزش ها و دستیابی به اهداف نیازمند وقت است

silver-watch

وقت بگذارید:

از آنجا که شما اکنون بسیار مشغول هستید یافتن وقت برای چیزهای مهم تر در زندگی شاید برنامه ریزی لازم داشته باشد. شما نیاز به برنامه ی زمانی برای اولویت هایتان دارید نه آنکه تنها برنامه ی زمان بندی خود را اولویت بدهید. به عبارت دیگر با تصمیم گیری در مورد فعالیت های مهم تر در زندگی تان کار را شروع کنید. سپس برای آن ها وقت صرف کنید.

شوخی نیست: خنده، یک داروی فوق العاده برای استرس است

اگر زندگی را خیلی جدی بگیرید تنها می توانید تضمین کنید که میزان استرس تان بیش ازحد لازم است. زندگی پر از جدل، ناراحتی و ترکیبی از گرفتاری هاست. حتی جدی ترین مشکلاتی که در مسیر زندگی تان قرار می گیرند اغلب رد پایی از شوخی دارند. شوخ طبعی به ما توان قطع بسیاری از استرس های بالقوه یا فشارهای اطراف را می دهد. یک حق قوی پوچی که با کمی رویا و خیال ترکیب می شود می تواند زندگی تان را بسیار کم استرس تر کند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 22 آبان 1395 توسط