استفاده از تکنیک چراغ راهنما برای رفع اختلاف نظرات

xshutterstock_257695930-jpg-pagespeed-ic-0cqgffynqw

با استفاده از این تکنیک درگیری یا اختلاف نظر را در یکی از سه دسته تعاملات چراغ سبز، چراغ قرمز و چراغ زرد قرار می دهید.

در مورد چراغ سبزها لازم نیست نگران باشید. آن ها همه تعاملات مثبتی هستند که ممکن است داشته باشید از این تعاملات هر چه بیشتر می توانید داشته باشید. از سوی دیگر تعاملات چراغ قرمز، برخوردها، موضوعات یا موقعیت هایی هستند که احساس می کنید باید در مودشان کاری انجام دهید. باید چیزی بگویید یا انجام دهید تا با آن موقعیت مواجه شوید.

مسائل چراغ زرد شامل تعاملاتی هستند که بین این دو قرار می گیرند. این موارد منفی هستند اما نه آن قدر بد یا ناراحت کننده که در موقعیت چراغ قرمز قرار گیرند. موارد چراغ زرد را می توان رها کرد، اجتناب کرد یا نادیده گرفت. موقعیت های ظریف زیر را در نظر بگیرید:

رویداد: شخصی در میان جمعیت شما را هُل می دهد. (چراغ قرمز یا زرد)

در هنگام صحبت، شخصی حرفتان را قطع می کند. (چراغ قرمز یا زرد)

شخصی راه شما را در ترافیک می بندد. (چراغ قرمز یا زرد)

گارسون در رستوران سفارشتان را بسیار کُند انجام می دهد. (چراغ قرمز یا زرد)

در یک جلسه افرادی با هم حرف می زنند. (چراغ قرمز یا زرد)

شخصی حرف احمقانه ای می زند. (چراغ قرمز یا زرد)

کسی با شما رفتار بی ادبانه ای می کند. (چراغ قرمز یا زرد)

در هر یک از این موقعیت ها، انتخاب با شماست که به آن موقعیت پاسخ دهید یا آن را نادیده بگیرید. در برخی مواقع یک یا چند مورد از این موقعیت ها و رویدادها را شاید به عنوان چراغ قرمز در نظر بگیرید اما توصیه می کنم که در ابتدا بیشتر آن ها را در دسته ی چراغ زرد رها کردنی قرار دهید. خود را از استرس رها کنید. آیا احساس می کنید بدون جرات هستید؟ واقعا این طور نیست. انرژی عاطفی خود را برای موارد مهم تر حفظ کنید. تنها به این دلیل که اکنون چیزی در گروه چراغ زرد قرار می گیرد به این دلیل نیست که بعدا نمی تواند در موقعیت چراغ قرمز قرار گیرد. وقتی پسرم فراموش کرد زباله ها را بیرون ببرد آن را رها کردم. وقتی این مسئله برای بار دوم اتفاق  افتاد از آن چشم پوشی نکردم. همین طور وقتی که نقاش طبق زمانی که قول داده بود نیامد، تصمیم گرفتم چراغ زرد باشد. دفعه ی دوم وقتی رنگ ها را خراب کرد چراغ قرمز شد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 آبان 1395 توسط