مثال های رفتار با جسارت

 

front-page-young-man-coping-stress-1

برای کمک به شما تا تصویر بهتری از رفتار با جسارت داشته باشید چند واکنش جسارت آمیز را در موقعیت های رایج مطرح می کنم:

– رد کردن یک درخواست:

 • متاسفم، نمی توانم آن بسته را برایت پایین بیاورم.
 • این ساعت برای من مناسب نیست.
 • متاسفم، اما واقعا نمی خواهم این کار را انجام دهم.

– وقتی نصیحت ناخواسته می شنویم:

 • من واقعا الان نمی خواهم کسی نصیحتم کند.
 • از کمکتان ممنون، اما من حالم خوب است.

– عدم تایید چیزی:

 • من آنچه را شما انجام می دهید دوست ندارم.
 • دوست دارم دیگر این کار را انجام ندهی.

چه رفتاری با جسارت نیست:

یک کارتون قدیمی بود که در آن، درِ دفتری را نشان می داد و روی در نوشته شده بود:

کلاس جسارت در حال برگزاری است. در نزنید، فقط وارد شوید.

در دهه 1970 علاقه ی زیادی به موضوع جسارت وجود داشت. کتاب های زیادی به چاپ رسید که می گفتند می توانیم نه بگوییم و محکم بایستیم، صحبت کنیم و آنچه را می خواهیم به دست آوریم. کلاس های آموزی جسارت یافتن بسیار رایج شدند و افراد زیادی بودند که می خواستند افکار و احساسات شان را در این مورد بیان کنند. در عین حال که بیشتر افراد با جسارت تر شدند بسیاری از افراد دیگر به خطا رفتند و جسارت داشتن را به صورت اجازه برای بیان همه ی رفتارهای گستاخانه و خصومت بار تعبیر کردند.

جسارت داشتن به این معنا نیست که:

 • آنچه را می خواهیم به دست آوریم.
 • به حقوق و احساسات دیگران بی توجه باشیم.
 • پرخاش گرانه و خصمانه رفتار کنیم.
 • دیگران را مسخره کنیم.
 • با غرور رفتار کنیم.
 • بر دیگران غلبه داشته باشیم، تحقیر کنیم یا آن ها را کوچک کنیم.

با جسارت تر شدن:

با نگاهی به اطرافیان، شاید به این فکر بیفتید که خود را نقد کنید و ببینید که آیا با جسارت هستید یا نه و شاید فکر کنید که شما آن گونه به دنیا آمده اید. در واقع این مسئله تا حدی صحت دارد. شما با این ویژگی به دنیا آمده اید که تعیین می کند با جسارت یا بی جرات باشید. سپس والدین تان و دیگران و تجربه های زندگی تان هستند که همگی نوع تعامل شما را با دیگران تعیین می کنند اما بدون وجود این ها نیز شما می توانید با جسارت باشید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 آبان 1395 توسط