تاثیر زمانبندی در استرس

stress

اگر در بنگاه های معاملات املاک موقعیت بسیار مهم است در ارتباط با استرس زمان بندی اهمیت دارد. زمانی که چیزی را می گویید به اندازه ی چگونگی بیان آن مهم است. به طور مثال فرندزتان بسیار دیرتر از آنچه دلتان می خواست به خانه آمده است می توانید زمانی که هر دو از نظر عاطفی آماده ی جنگ هستید یک بحث داغ در آخر شب بر پا کنید یا می توانید آن را برای روز بعد بگذارید که می توانید با آرامش بیشتری نارضایتی تان را بیان کنید. هرگاه متوجه شدید که درگیر یک بحث داغ شده اید جلوی خود را بگیرید و بحث را به زمان دیگری موکول کنید شاید بتوانید در آن هنگام افکار آرام تری داشته باشید. بگذار فردا در این مورد گفتگو کنیم. باشد؟ یک زمان بهتر معمولا به معنای استرس کمتر است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 آبان 1395 توسط