نکات کلیدی درارتباط با کاهش نگرانی

3f2bffd2-c9d0-11e5_1054671c

سریال کمدی بازی کنید:

با استفاده از این تکنیک تصور می کنید که نگرانی تان موضوع یک برنامه ی کمدی تلویزیونی است. تصور کنید که یکی از صحنه  های نمایش در نگرانی شما مستقر شده اما دیگر شخصیت های سریال توانسته اند به این نگرانی به شکلی نه چندان جدی و بیشتر به شکل یک بازی بنگرند. نگاه کردن به نگرانی های خود از دریچه ی چشم آن ها احتمالا آن را ضعیف کرده و از نظر عاطفی باعث ایجاد فاصله ای با آن می شود.

شدیدتر نگران شوید

یکی از راه های موثرتر کردن زمان و مکان نگرانی آن است که طی آن اوقات شدیدتر نگران شوید. تحقیقات نشان می دهند که اگر برای مدت زمان کوتاهی به شدت نگران شوید در واقع نیاز به نگرانی را در اوقات دیگر کاهش می دهید (حداقل در مورد یک نگرانی خاصی). این به معنای آن نیست که هرگز در مورد آن مشکل مجددا نگران نخواهید شد. بلکه متوجه خواهید شد که در دیگر اوقات کمتر در مورد آن نگران می شوید.

در اینجا کلمه ی کلیدی «به شدت» است. وقتی به صورت معمول خود نگران می شوید به طور غیر پیوسته ای نگران می شوید. شما خطای نگرانی دارید حواس خود را منحرف می کنید یا از فکر کردن در مورد موضوعات منفی خاصی سرباز می زنید. برای داشتن فواید درمانی نگرانی متمرکز، نگرانی تان باید متمرکز باشد تا آنکه از نگرانی دل زده و از آن خسته شوید. به عبارت دیگر خود را از نگرانی اشباع می کنید. با فرو رفتن به طور کامل در نگرانی برای دوره ی زمانی خاصی در واقع احتمال نگران شدن خود را در مورد آن مشکل حداقل برای مدتی کم می کنید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 20 آبان 1395 توسط