کاهش نگرانی ها با سوال پرسیدن از خود

worrying

 

افرادی که خیلی نگران می شوند اغلب برای مشکلات استرس زا، انتخاب ها، روش ها و راه حل های محدودی می یابند. دلیل اصلی این امر آن است که اضطراب توانایی تفکر آزاد آن ها و رسیدن به ایده های خلاقانه را محدود می کند. آن ها به صورت هایی بی ثمر نگران می شوند.

ایده ها و روش هایی را که می تواند نگرانی هایتان را کم کند یا حداقل آن ها را کمتر مشکل ساز نماید بررسی کنید. برخی از سوالاتی که می توانید از خودتان بپرسید این ها هستند:

  • از چه می ترسم؟
  • آیا نگرش دیگر، یا نگرش منطقی تری نسبت به این موضوع وجود دارد؟
  • آیا من بدترین حالت مسائل را می بینم؟
  • چه احتمالی وجود دارد که مسئله ای که در مورد آن نگرانم به وقوع بپیوندد؟
  • کس دیگری (یک دوست نزدیک یا یک الگو به طور مثال) چه نگرشی می توانست نسبت به این موضوع داشته باشد؟
  • برخی انتخاب ها و راه حل هایی که آن ها را فراموش کرده ام چه هستند

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 20 آبان 1395 توسط