داشتن محلی برای نگرانی

anxious-man-biting-nails-worried

حال می دانید که جه موقع نگران شوید اما آیا محلی برای انجام این کار دارید؟ شاید به یک کُنج نگرانی نیاز داشته باشید (محلی که فقط برای نگرانی هایتان به آنجا می روید). این محل خاص مرتبط با نگرانی های ذهن شما می شود. این محل نباید رختخواب شما باشد زیرا نباید خواب یا ارتباط نزدیک با همسرتان را با نگرانی مرتبط کنید. سعی کنید این محل قسمتی ناراحت باشد نه محلی که دوست دارید اوقات زیاد را در آن بگذرانید. این قسمت می تواند در دستشویی محل کارتان یا راه پله باشد. دقیقا می تواند یک گوشه باشد. گوشه ای را در یکی از اتاق های خانه بیابید که کمتر مورد استفاده است. در آنجا یک چهارپایه قرار دهید و آن را تبدیل به محل نگرانی خود کنید. وقتی متوجه شدید در محل های دیگر نگران شده اید به آرامی به خود یادآوری کنید که اکنون در زمان و مکان نگرانی نیستم.

من در دو محل نگران می شوم. اولین جا هنگام دوش گرفتن است. وقتی دارم صابون به تنم می مالم، از آن زمان و مکان برای نگرانی موثر استفاده می کنم. وقتی شیر آب را می بندم سعی می کنم نگرانی هایم را نیز خاموش کنم. دومین محل که در آن نگران می شوم در مسیر رفتن به اداره است. در این زمان که کار دیگری برای انجام دادن ندارم، متوجه می شوم که می توانم به گونه ای مفید در حالی که در اتوبوس یا مترو نشسته ام، نگران شوم. تا وقتی که به دفترم برسم اغلب نوعی احساس پایان یافتن مشکل یا مشکلات خاصی را می یابم. پس از آنکه نگرانی تبدیل به حالت غیر مولد می شود سعی می کنم به دنبال روش های خاموش کردن آن مسائل باشم.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 20 آبان 1395 توسط