درک اشتباه بودن قانون مورفی

man-at-computer-with-hands-on-his-head-looking-at-computer

هر رویداد تهدید کننده، ترسناک و نحسی تا حدی احتمال رخ دادن دارد. اما برای بیشتر مردم احتمال واقعی رخ دادن آن ها، بسیار نادر است. بیشتر ما نمی توانیم به خوبی میزان احتمال یک رویداد را تخمین بزنیم. آیا شما از احتمالات سقوط هواپیما یا هواپیما ربایی آگاهید، یا احتمال داشتن تومور مغزی یا ابتلا به یک بیماری عجیب را می دانید؟ احتمالا نه. در اغلب موارد ما در مورد چیزهای اشتباه نگرانیم. ما در مورد ابتلا به بیمارریهای نادر یا غیر محتمل نگرانیم یا نگران مرگ به شکل های وحشتناک هستیم. موضوع جالب آن است که ما در مورد بستن کمربند ایمنی رفتن نزد پزشک برای معاینه ی منظم یا زمین خوردن در آشپزخانه کمتر نگرانیم که همه ی این ها احتمال ایجاد ناراحتی بیشتری را نسبت به چیزهایی که در واقع نگرانشان هستیم ایجاد می کنند.

آیا قانون مورفی را به خاطر می آورید. اگر چیزی بتواند مشکل پیدا کند این اتفاقات می افتد. گرچه این مسئله به نظر مانند یک توصیف دقیق از اتفاقات زندگی است اما این گونه نیست. واقعیت آن است که بیشتر مشکلاتی که در مورد مسائل رخ می دهد در حقیقت مشکل نیست. ما به خوبی اوقاتی را به یاد می آوریم که مسائل به بیراهه رفته اند اما اوقاتی را که امور بدون مشکلی پیش رفته اند، فراموش می کنیم.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 20 آبان 1395 توسط