تخیلات درمان گرانه برای کاهش خشم

woman-in-purple-shirt-at-picnic-table-shouting-at-man

یک تخیل شوخ طبعانه می تواند به کاهش و حل خشم شما کمک کند. در این جا منظورم را شفاف می کنم. تصور کنید که مسافر یک تاکسی هستید و می بینید که راننده ی تاکسی برای خوشایند شما بسیار تند می راند. همچنین متوجه می شوید که میزان خشم تان به شدت بالا می رود. قبل از آنکه بر سر او فریاد بکشید او را بزنید یا از کوره در بروید این سناریوی غیر ممکن را تصور کنید:

به او می گویید که خیلی سریع می راند و او فورا سرعتش را کم می کند و با یک نگاه معصومانه بر چهره به طرف شما برگشته و می گوید کاملا حق با شماست. چه فکری می کرده ام. من فورا سرعتم را کم می کنم. در حقیقت من کرایه ی این مسیر را از شما نمی گیرم تا رفتار خطرناک و غیر مسئولانه ام را جبران کنم. متاسفم. این کار دیگر هیچ گاه تکرار نخواهد شد. با تصور این صحنه یا نتیجه ی غیر محتمل دیگری می توانید تفکر دیرگی را ایجاد کنید که عصبانیت آن کمتر و پذیرش نقاط ضعف و کاستی های دیگران در آن بیشتر است. سپس با آرامش به او بگویید که سرعتش را کم کند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 20 آبان 1395 توسط