دور کردن خشم با تنفس

woman-about-to-hit-man-over-head-with-clipboard

وقتی عصبانی هستید بدنتان احتمالا با دنده ی بالا حرکت می کند. ضربان قلبتان و فشار خونتان بالا رفته و تمام ناراحتی های فیزیولوژیکی تان نیز افزایش یافته است. می توانید با استفاده از برخی راهکارهای فیزیکی در کنار راهکارهای روانی روند رفع خشم خود را بالا ببرید. وانهادگی بدن نقطه ی شروع خوبی است.

از آنجا که همیشه می توانید وقتی را برای تنفس پیدا کنید یک تمرین تنفس عمیق می تواند راهی موثر برای کاهش میزان برانگیختگی فیزیولوژیکی بدن باشد و می تواند کاهش خشم را ساده تر کند. دفعه ی بعد که متوجه شدید عصبانی هستید گام های زیر را انجام دهید:

  1. به آرامی از طریق دهان نیمه باز، بازدم را انجام دهید.

بگذارید جریان وانهادگی از فرق سر تا نوک انگشتان پا در بدنتان گسترش یابد.

  1. کمی صبر کنید و سپس نفس عمیق دیگری بکشید.

این روند را تکرار کنید. از نظر فیزیکی آرامش بیشتری احساس نموده و طی مدت زمان کی خشم کمتری را احساس خواهید کرد.

به قسمت خنده دار آن توجه کنید:

شوخ طبعی می تواند ابزاری عالی برای کمک به رها شدن از خشم باشد. اگر در مورد موقعیت خشم برانگیز نکته ی خنده داری یافتید که شما را به خنده یا حداقل به لبخند واداشت می توانید مطمئن شوید که خشمتان کم خواهد شد و احتمالا حتی از بین خواهد رفت.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 20 آبان 1395 توسط