آیا باید خشم را سرکوب کنیم؟

patient-upset-with-doctor

خشم می تواند وقتی شدید شد مخرب شود. نگه داشن احساس خشم در درون خود و تازه کردن این احساسات و عصبانی کردن مکرر خود راه درستی نیست.

اما این باور دیرینه که خشم سرکوب شده، ریشه ی تمام بیماریهای روان تنی است از زخم تا یبوست ممکن است مورد کج فهمی قرار گرفته باشد. تفاوت زیادی بین رها کردن تمام احساس خشم شما به شکلی کنترل نشده و هدایت آن به صورتی که پیامتان، احساسات تان را بیان کند نه آنکه یک جنگ به راه بیندازید وجود دارد و البته یک انتخاب بهتر آن است که اختلاف را حل کنیم و موقعیتی را که موجب خشم می شود رفع کنیم و خشم خود را کم کنیم.

اغلب ممکن است عصبانی شوید زیرا حالت دفاعی داشته اید و قبل از آنکه فکرتان کار کند و امکان ارزیابی موقعیت را داشته باشید عمل کرده باشید. یک راهکار موثر برای حل این واکنش غیر منطقی آن است که پیش بینی کنید چه موقعیت ها و شرایطی می تواند در شما خشم ایجاد کند و از قبل در مورد آن برنامه ریزی کنید. قبل از آنکه موقعیتی رخ دهد حرفی را که خواهید گفت و احساسی را که می خواهید داشته باشید تمرین کنید. همیشه می توانید موقعیت های را که می دانید در آن ها احتمال عصبانی شدن تان بسیار زیاد است شناسایی کنید. این موقعیت ها می توانند درست قبل از یک  اختلاف نظر یا جدل با کسی باشند و شما می دانید که آن شخص چندان پذیرا نخواهد بود و نسبت به حرف شما جبهه خواهد گرفت. شاید با یک مشتری، همکار، یا بستگان یا فروشنده ای در فروشگاه محل در تعامل باشید.

می توانید ان موقعیت را پیش بینی کنید رخ دادن آن را تصور کنید و سپس آنچه را که خواهید گفت و نحوه ی عملکرد خود را تجسم کنید. البته هدف شما آن است که پرخاش جویانه عمل نکنید یا بیش از حد عصبانی نشوید. جملاتی را انتخاب کنید که فکر می کنید از همه موثرترند. همچنین تصور کنید که اگر دیگری عصبانی شود به نوبه ی خود موجب عصبانیت شما می شود. از گفتگوی ذهنی تطبیقی خود استفاده کنید. تصور کنید که به خو می گویید آرام باش و پرخاش جویانه عمل نکن و حد عصبانیت خود را پایین نگه دار. چند بار این موقعیت را در ذهن خود تمرین کنید. احتمال دارد که وقتی این موقعیت واقعا رخ می دهد. بسیار برای کنترل آن آمادگی داشته باشید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 20 آبان 1395 توسط