مدیریت و تعدیل خلق و خوی انسان

woman-nagging-man

خشم یک واکنش اتوماتیک خارج از کنترل نیست گرچه می تواند گاهی این چنین باشد. در عوض، خشم واکنشی است که می توان آن را مدیریت کرد.بنابراین قبل از آنکه یک بار دیگر از خشم به خروش آیید نگاهی به این راهکارها و تاکتیک های کاهش خشم بیندازید. کسی چه می داند شاید این ها بتواند شما را از یک جدال نحس یک ناراحتی معده، یک دعوای حقوقی پر هزینه یا چیزی بدتر از آن حفظ کنند.خشم یک واکنش اتوماتیک خارج از کنترل نیست گرچه می تواند گاهی این چنین باشد. در عوض، خشم واکنشی است که می توان آن را مدیریت کرد.

بنابراین قبل از آنکه یک بار دیگر از خشم به خروش آیید نگاهی به این راهکارها و تاکتیک های کاهش خشم بیندازید. کسی چه می داند شاید این ها بتواند شما را از یک جدال نحس یک ناراحتی معده، یک دعوای حقوقی پر هزینه یا چیزی بدتر از آن حفظ کنند.

دفترچه ی روزانه ی خشم:

اولین گام در مدیریت و در نهایت حذف بسیاری از خشم های استرس زای شما آگاهی از ماهیت و ریشه ی آنهاست. یک دفترچه ی یادداشت روزانه ی خشم می تواند به شما کمک کند تا اوقاتی را که عصبانی هستید شناسایی کنید و اطلاعات موردنیاز برای آنکه کمتر خشمگین شوید را به شما ارائه می دهد.

تنها در دفترچه تان (یک دفترچه ی یادداشت کوچک یک قطعه کاغذ، یک فایل در لپ تاپ) مواردی را که عصبانی شدید و آنچه موجب خشم تان شد ثبت کنید. همچنین میزان خشم خود را با استفاده از یک مقیاس ده درجه ای تعیین کنید که در آن درجه ی 10 به معنای بسیار زیاد عصبانی، 5 به معنای خشم متوسط و 0 به معنای بدون عصبانیت است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 20 آبان 1395 توسط