تستی که بیانگر میزان عصبانیت شماست

angry-woman-in-car-yelling

آیا از این مسئله خشمگین هستید که کسی راه شما را در ترافیک بست یا باعث شد مدتی طولانی انتظار بکشید؟ آیا عصبانی هستید زیرا آن میهمان دست و پا چلفتی نوشیدنی قرمز رنگ را روی کاناپه ی شما ریخت یا به خاطر آنکه پرینتر شما کار نمی کند؟ همه ی افراد گاهی احساس خشم می کنند. متاسفانه افراد بسیار زیادی اوقات بسیرای خشم زیادی را تجربه می کنند. تنها مشکل خشم، استرس بیش از حد نیست بلکه می تواند برای سلامت جسمی تان مضر و برای روابطتان با دیگران مخرب باشد. خوشبختانه راه های کاهش میزان خشم و محدود کردن پیام های آن قطعا وجود دارند. این فصل به شما نشان می دهد که چگونه خشم خود را کنترل کنید.

درک این مسئله که تا چه حد واقعا عصبانی هستید:

آیا قسمت بزرگی از استرس شما ناشی از خشم تان است؟ آیا کمی عصبانی می شوید یا خشم تان خارج از کنترل می شود؟ گام اول در جهت کاهش خشم شما آن است که تنها بدانید تا چه حد عصبانی هستید. در این بخش یک نمونه مقیاس 12 موردی به شما می دهم تا به شما کمک کند نقش خشم را در زندگی تان کشف کنید.

برای 12 جمله ی زیر مشخص کنید هر مورد تا چه حد شما را توصیف می کند. یکی از پاسح های زیر را برای هر جمله بنویسید:

اصلا این طور نیستم، کمی این طورم، خیلی این گونه هستم.

 1. خانوده ام یا دوستانم می گویند خیلی سریع عصبانی می شوم.
 2. احساس می کنم خشم من زیاد است.
 3. خشم من مکررا در گذشته مرا به دردسر انداخته است.
 4. خیلی سریع رنجیده و خشمگین می شوم.

بیشتر از آنچه باید به خشم خود می چسبم.

 1. از اینکه انتظار بکشم یا دیگری مرا منتظر بگذارد متنفرم.
 2. آزردگی های کوچک می توانند مرا از کنترل خارج کنند.
 3. به سختی انتقاد یا عدم تایید را می پذیرم.
 4. نقص یا حماقت دیگران مرا خشمگین می کند.
 5. وقتی ترافیک روان نباشد عصبانی می شوم.
 6. وقتی کسی با من گستاخانه یا غیر منصفانه برخورد می کند بسیار عصبانی می شوم.
 7. در بحث ها من معمولا کسی هستم که بیش از همه عصبانی می شود.

برای هر موردی که پاسخ دادید خیلی این گونه هستم به خود 3 امتیاز دهید، برای هر پاسخ کمی این گونه هستم به خود 2 امتیاز بدهید و برای هر پاسخ اصلا این گونه نیستم به خود امتیاز صفر بدهید. اگر مجموع امتیازتان کمتر از 18 باشد خشم بخش مهمی از زندگی شما نیست. اگر بین 19 تا 30 امتیاز دارید خشم تا حد متوسطی بر زندگی شما اثر می گذارد و اگر امتیازتان بین 31 تا 36 باشد خشم حضوری پر رنگ در زندگی تان دارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 19 آبان 1395 توسط