آنچه که به شما استرس می دهد بنویسید

bigstock-stress-reduction-concept-rel-81234536

شناخت گفتگوی ذهنی که باعث استرس می شود:

آنچه را که ممکن است به خود بگویید تا بیشتر استرس تان را ایجاد کند بنویسید. به خاطر داشته باشید که بیشتر این گفتگوی ذهنی کاملا اتوماتیک است. احتمالا حتی از آنچه به خود می گویید آگاه نیستید اما در واقع آگاه هستید. برای آنکه به خود کمک کنید تا با این گفتگوی ذهنی در تماس باشید از خود بپرسید چه چیزی ممکن است درباره ی این محرک استرس به خود گفته باشم؟

در این موقعیت شاید چیزی شبیه به این گفته باشید:

وای خدای من! وحشتناک است! بدتر از این نمی شود. می توانستم یک مبارز باشم. همه چیز خراب خواهد شد! از چنین اتفاق هایی متنفرم! دیگر چیزی خوشحالم نمی کند!

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 19 آبان 1395 توسط