احساس خوب و مقابله با استرس

surprise-jpg

خود را درجه بندی نکنید:

هر گاه ارزش فردی خود را برابر با عملکرد خود یا تایید دیگران می دانید در حال درجه بندی خود هستید. در هر دو حال نتیجه ی نهایی استرس غیر ضروری زیادی است.

ضرورت این شکل تفکر مولد استرس آن است که باور می کنید ارزشمندید، انسانی عالی هستید و حق دارید احساس خوبی در مورد خود داشته باشید زیرا:

  • کارهای بزرگی انجام داده اید.
  • ویژگی های فوق العاده ای دارید.
  • یک فرد مم دیگر شما یا کارتان را تایید کرده است.

حالا احتمالا می گویید چه اشکالی دارد؟ آیا همه ی ما تایید دیگران را نمی خواهیم. نمی خواهیم کارهایمان خوب باشند و ویژگی های عالی داشته باشیم؟ بله این طور است. مشکل آنجاست که احساس می کنید نیاز دارید کارتان خوب باشد یا باید موفقیت یا تایید دیگران را داشته باشید.

واقعیت آن است که اوقات بسیاری در زندگی وجود دارند که آن گونه که دوست دارید نمی توانید کاری را انجام دهید ترجیحات تان آنچنان برجسته و درخشان نیستند و تایید دیگران را ندارید. تا زمانی که ارزش شما وابسته به یکی یا همه ی موارد بالا باشد در معرض استرس غیر ضروری هستید.

صادقانه بگویم رها کردن این روش درجه بندی خود، راحت تری کاری است که می توان انجام داد این کار نیاز به زمان و تلاش دارد. برای شروع سوالات زیر را از خود بپرسید:

  • آیا واقعا برای آنکه احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم نیاز به تایید دیگران دارم؟
  • آیا برای آنکه احساس خوبی درباره ی خود داشته باشم باید بهتر از دیگران باشم؟
  • ایا می توانم بر اساس یک یا دو ویژگی یا توانایی، ارزش کلی خودم را رتبه بندی کنم؟

پاسخ به هر یک از سوالات بالا، البته نه است. هیچ یک از موارد فوق واقعا برای سعادت در زندگی یا داشتن احساس خوب درباره ی خود لازم نیستند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 19 آبان 1395 توسط