خودتان را با بایدها و نبایدها عصبی نکنید

stress23-634

باید و نباید نگویید:

احمالا گاهی با عصبانت چنین حرف هایی می زنید:

مردم نباید این قدر بی ادب باشند!

آن ها نباید در ترافیک راه دیگران را ببندند!

زندگی باید منصفانه باشد!

شما چه چیزی می گویید؟ این جملات هیچ مشکلی ندارند. حق با شماست. اگر تنها مسئله ترجیح داده یا نسخه ای برای زندگی بهتر بود همه ی این حرف ها درست بود. اما وقتی این بایدها و نبایدها به شکل خواسته های محکم و توقعات انعطاف ناپذیر در می آیند در صورتی که به وقوع نپیوندند، احتمالا ناراحت و عصبانی خواهید شد. وقتی دیگران یکی از این خواسته های غیر واقع گرایانه را زیر پا می گذارند متوجه می شوید که از نظر اخلاقی آن شخص را قضاوت می کنید و از کوره در می روید و عصبانی می شوید. چیزهای زیادی هستند که عصبانی تان می کنند زیرا مردم اغلب قواعد و اصول شما را برای زندگی صحیح پیروی نمی کنند و نخواهند کرد. آیا واکسنی هست؟ باید و نباید نکنید. این خواسته ای محکم را کنار بگذارید و به جای آن ها ترجیحات سالم تر و انعطاف پذیرتری بگذارید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 19 آبان 1395 توسط