تستی که نشان میدهد چقدر تفکرات واقع گرایانه ای دارید

ljcy9ldvjwvq3orojwyh

تست واقعیت:

این آزمون کوتاه را انجام دهید که ببینید تا چه حد توقعات تان واقع گرایانه هستند. به هر سوال پاسخ بله یا خیر بدهید:

  1. 45 دقیقه به دنبال جای پارک گشته اید و سرانجام جایی را می بینید که اتومبیلی می خواهد از آنجا برود. شخصی که در اتومبیل جلوی شماست نیز آنجا را می بیند و در حقیقت از شما به آن محل نزدیک است. به او می گوید که پیدا کردن جای پارک چقدر برایتان سخت بوده است. توقع دارید او بگوید: چرا اینجا پارک نمی کنید. من امروز خیلی وقت اضافه دارم. بله یا خیر.
  2. در یک فروشگاه منتظرید تا تختخواب جدید شما را تحویل بدهند. آن ها گفته بودند که ساعت 9 صبح آنجا خواهند بود. توقع دارید که آنها تا 9:15 آنجا باشند. بله یا خیر.
  3. ساعت ده دقیقه به 3 به مطب دکتر می رسید و آماده اید که طبق نوبت قبلی ساعت 3 ویزیت شوید. توقع دارید که راس ساعت 3 منشی بگوید نوبت شماست، دکتر منتظرتان است. بله یا خیر.
  4. یک گزارش مهم را قرار است فردا تحویل دهید و از آنجا که شما برنامه ریزی می کنید آن را امشب در خانه بنویسید، ضروری است که کامپیوتر و پرینترتان مشکلی پیدا نکند. توقع دارید که کامپیوتر و پرینترتان به مشکلی برنخورد. بله یا خیر.

 

 

اگر به هر یک از این موارد پاسخ بله داید آرزوی موفقیت برایتان دارم. آیا یکی یا همه ی این توقعات می توانند برآورده شوند؟ قطعا. اما واقعیت آن است که اغلب مسائل آن گونه که می خواهیم پیش نمی رود. در مورد توقعات تان واقع گرا باشید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 19 آبان 1395 توسط