بی خوابی شبانه و افزایش استرس

 

sleeping-16387041

خواب خوب شبانه:

اولین چیزی که افراد تحت استرس می گویند این است که احساس خستگی می کنم.

استرس روز برخی از افراد را خسته می کند اما برای بشتر مردم مسئله ی نداشتن خواب کافی است و آن ها اغلب این مشکل را دارند.

واقعیت آن است که مردم به اندازه ی کافی خواب با کیفیت ندارند. متاسفانه وقتی خسته هستید آستانه ی عاطفی تان پایین می آید نسبت به تمام استرس های اطراف آسیب پذیرتر می شوید. استرس باعث ایجاد استرس بیشتر می شود. شکستن این چرخه و داشتن یک خواب شبانه بسیار اهمیت می یابد.

چه مقدار باید بخوابیم؟ بیشتر آمریکایی ها بین 60 تا 90 دقیقه کمتر از آنچه باید برای سلامت و کار مناسب بخوابند، می خوابند. گرچه بیشتر مردم به حدود 7 یا 8 ساعت خواب شبانه نیاز دارند، 12 درصد آمریکایی ها کمتر از 6 ساعت و 50 درصد کمتر از 8 ساعت می خوابند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 آبان 1395 توسط